Байгууллага 2

Манай улс бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг учраас улирлын шинж чанартай мал, мах бэлтгэл хийгддэг онцлогтой.

Махны салбарт 2020 онд нядалгааны жингээр 744.5 мян.тн махыг хөдөө аж ахуйгаас бэлтгэсэн байна. Хөдөө аж ахуйгаас бэлтгэсэн махны хэмжээг өмнөх оныхтой харьцуулахад нядалгааны жингээр 199.5 мян.тн-оор нэмэгдэхэд, хонь, ямааны мах 85.0 мян.тн, үхрийн мах 43.8 мян.тн-оор тус тус өссөн байна.

 

Байгууллагын товч мэдээлэл, байршил, холбогдох мэдээлэл

© 2022 FOOD CITY All Rights Reserved.